W3C

W3C

World Wide Web Consortium (dále jen W3C) je společnou aktivitou jednotlivců i organizací, která si klade za cíl setřídit webové standardy a maximálně jich využít ve prospěch celosvětové komunity. Určuje základy jazyka HTML, XML a souvisejících.

Kořeny W3C sahají do roku 1994, kdy je vytvořil Tim Berners-Lee. V době rozmáhání internetu bylo problematické tvořit www stránky, když doslova každý mohl mít vlastní verzi HTML jazyka. Řešením bylo vytvoření jednotných základů.

W3C vyvíjí a průběžně zdokonaluje značkovací jazyky a další atributy. Dodržování standardů usnadňuje webovým vývojářům práci a poskytuje větší komfort návštěvníkům. Jsou primární i pro ty návštěvníky, kteří vnímají www jinak (barvoslepost a další).

Každý webmaster si může po dokončení zkontrolovat, zda jeho výtvor splňuje specifika „čistého“ HTML, respektive XML apod. I když je pravdou, že jen málokterý web plně respektuje standardy (z testu nevyjde 100% ani hlavní stránka Googlu), i dodržení základních funkcí umožňuje bezproblémové zobrazení v moderních prohlížečích.

Vše o W3C:

Hlavní součástí W3C:

(X)HTML – Hypertext Markup Language

Naprostý základ. Značkovací jazyk www stránek. Bez něj by web byl jen chaotickým souborem znaků od různých výrobců, vývojářů apod.

Ke klasické verzi HTML přibyla i XHTML, jež kombinuje původní jazyk s XML.

CSS – Cascading Style Sheets

V souvislosti se zdokonalováním webu muselo přijít i něco, co nahradí nedostatečné schopnosti klasického HTML ve tvorbě vizuálně zajímavých webů. Kaskádové styly jsou způsobem, jak oddělit obsah od formy. HTML se tak může vrátit ke své původní úloze – předávání informací na webu.

Místo složitého a pracného zasahování do HTML kódu lze pomocí CSS jedním kliknutím zcela pozměnit vzhled a dalších charakteristiky stránek.

XML – eXtensible Markup Language

Představuje efektivní způsob, jak pomocí jazyka dosáhnout nových funkcí. Například obecnou transformaci jednoho XML dokumentu do druhého.

DOM – Document Object Model

Programátorské prostředí umožňující přístup ke struktuře, stylu a událostem dokumentu. Využívá obecnosti. Není vázáno na konkrétní programovací jazyk.

MathML

Prostředek pro vyjádření matematických operací na webu.

PNG

Grafický klíč. Slouží k ukládání rastrových (bitmapových), neztrátově komprimovaných obrázků.

WebCGM

Má původ v CGM (Computer Graphics Metafile), standardním ISO formátu pro vektorové a složené vektorově rastrové obrázky. WebCGM umožňuje snadnou konverzi jinak velkých obrázků.

Synchronized Multimedia Integration Language

Synchronized Multimedia Integration Language (zkratka SMIL [smajl], volně česky přeloženo jako Jazyk pro integraci a synchronizaci multimediálního obsahu) je jazyk ze skupiny XML, který navrhlo World Wide Web Consortium (W3C), s jehož pomocí se dají vytvářet a publikovat online i offline multimediální prezentace.

SVG – Scalable Vector Graphics

SVG

SVG (z anglického Scalable Vector Graphics škálovatelná vektorová grafika) je značkovací jazyk a formát souboru, který popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML. Formát SVG by se měl v budoucnu stát základním otevřeným formátem pro vektorovou grafiku na Internetu. Zatímco pro rastrovou grafiku je na Internetu formátů dostatek (např. GIF, PNG a JPEG), otevřený vektorový formát zatím na Internetu chyběl.

XPath – XML Path Language

Počítačový jazyk, pomocí kterého lze adresovat části XML dokumentu. Pomocí tohoto jazyka lze z XML dokumentu vybírat jednotlivé elementy a pracovat s jejich hodnotami a atributy. XPath se používá v mnoha aplikacích XML, mezi nejvýznamnější patří využití v XSLT. Jazyk XPath je standardem vydaným organizací W3C.

Kritika W3C

Žádný rozsáhlý zásah do významné problematiky se neobejde bez kritiky. To samé platí i u W3C. Kritika se věnuje mnoha činnostem:

  • Nesouhlas s konkrétními postupy (zamítnutí, úprava některých funkcí)
  • Obecný nesouhlas s konceptem, na jakém W3C funguje
  • Vědomí, že někdo vlivný a bohatý může určovat směr

W3C funguje z příspěvků členských organizací. Desítky zaměstnanců berou tyto peníze. To vyvolává obavy, zda se toho nedá zneužít.

Vlivný hráč na trhu může přijít s novým technologickým postupem, který zpočátku nebude příliš rozšířen. Díky W3C a začlenění do jeho programů lze dosáhnout toho, že se o postup začne zajímat celý svět.

Na druhou stranu je třeba říct, že je to W3C, které napomohlo k webu takovému, jaký právě je. Kdyby každý propagoval svoje vlastní standardy, musela by se aktivita jinak směřující na zdokonalování služeb zaměřit na řešení problémů s obyčejným zobrazením stránek v různých prohlížečích.

Otestuje své stránky na standardy W3C

Na adrese validator.w3.org si můžete nechat otestovat vaše stránky a zjistit, jak splňují obecné standardy.

K jednotlivým jazykům existují vlastní validátory. Např. pro CSS používáme jigsaw.w3.org/css-validator.

Na web lze vložit ikonu znázorňující procentuální úspěšnost stránek v testu validace.

Další vývoj W3C

Internet jako mocné médium ovlivňuje obrovské množství lidí. Jeho role je stále důležitější. S tím souvisí jak zdokonalování stávajících konceptů, tak vývoj nových specifik a jazyků.

W3C má v této oblasti samozřejmě primární úlohu. Pobočky organizace se nacházejí různě po světě, odborníci konzultují s odborníky a širokou veřejností. Výsledkem jejich práce jsou nové přístupy W3C.